Davet

DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

Kötü bir pandemi süreci ve tarihimizin en önemli depremlerinden birini atlattığımız bu yıllarda, hekimlik mesleğinin insanlığın devamı açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hep birlikte gördük. Bireysel olmaktan çok toplumsal sağlığın korunması ve bozulan sağlığın düzeltilebilmesi, devletlerin ve toplumların yaşayabilmesi için şarttır. Günümüzde çok hızlı gelişen teknolojilere paralel olarak sağlık uygulamalarında da devasa ilerlemeler olması nedeniyle hekimlerin bilgilerini sürekli güncellemeleri gereklidir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgi güncelleme ve eğitim amacıyla yapılan toplantılar genellikle tek bir uzmanlık alanını veya konuyu kapsamakta olup, daha çok branş dernekleri tarafından düzenlenmektedir. Ancak son yıllarda birden fazla uzmanlık branşını ve tüm hekimlik uygulamalarını bir araya toplayan eğitimsel faaliyetler daha ön plana çıkmıştır.

Psikolojik ve organik yapı olarak insan bir bütün olduğu için sistemlerde veya organlardaki rahatsızlıklar kaçınılmaz olarak başka sistemleri de etkilemektedir. Bu nedenle hastalar ve hastalıkların vücutta yaptığı harabiyetlerin hepsinin bir bütün olarak ele alınması kaçınılmazdır. Bu amaca yönelik olarak uzun yıllardır İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ile Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı tarafından başka birçok branşı da içine alarak multidisipliner toplantılar düzenlemekteyiz. Bu toplantılarda temel amacımız kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını farklı disiplinlerin bakış açıları ile değerlendirerek ortak bir bakış açısı edinmektir. Böylece hastalıkların oluşum mekanizmaları yanında tedavisi ve tedavi olmuş bireylerin topluma kazandırılması konusunda bilgi birikimlerimizi daha ileriye taşıyabileceğimizi düşünüyoruz. 11 – 13 Ocak 2024 tarihleri arasında altıncısını düzenleyeceğimiz Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, daha önceki yıllarda olduğu gibi aynı amaca hizmet eden farklı tıp branşlarını bir araya getirecek ve ortak bir dil kullanmamıza yardımcı olacaktır. Bu nedenlerden dolayı insan sağlığı ve kas iskelet sistemi hastalıkları ile ilgilenen her meslektaşımızı kongremizde aramızda görmeyi arzu ediyoruz. Kış aylarının ortasında, Çeşme’nin ılık günlerinde birlikte olmak dileğiyle…

Organizasyon ve Bilimsel Komite Adına,


Prof. Dr. Çiğdem Bircan
Kongre Başkanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı


Prof. Dr. Ömer Akçalı
Kongre Başkanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Önemli Tarihler

E-Posta Listemize Katılın

Kurullar

KURULLAR

Kongre Başkanları

Prof. Dr. Çiğdem BİRCAN

Prof. Dr. Ömer AKÇALI

Kongre Sekreterleri

Prof. Dr. Ebru ŞAHİN

Doç. Dr. Onur BAŞÇI

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Elif AKALIN

Prof. Dr. A. Kadir BACAKOĞLU

Prof. Dr. Haluk BERK

Doç. Dr. Banu DİLEK

Prof. Dr. Özlem EL

Dr. Öğr. Üyesi Nihan ERDİNÇ GÜNDÜZ

Prof. Dr. Mehmet ERDURAN

Prof. Dr. Selmin GÜLBAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Onur GÜRSAN

Doç. Dr. Ramazan KIZIL

Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI

Prof. Dr. Can KOŞAY

Prof. Dr. Neşe ÖLMEZ SARIKAYA

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Prof. Dr. Özlen PEKER

Doç. Dr. İsmail Safa SATOĞLU

Prof. Dr. Özlem ŞENOCAK

Prof. Dr. Hasan TATARİ

Bilimsel Kurul

Gülcelleniyor...

Ana Konular

ANA KONULAR

Dejeneratif Omurga Sorunları

Omurga Deformiteleri

Omuz Sorunları

Dirsek Sorunları

Ekstremite Ampütasyonları ve Protezler

Kalça Ağrılarına Yaklaşım

Patellofemoral Ağrı ve İnstabilite

Diz Artroplastisi Sonrası Sorunlar ve Yönetimi

Ayak Bileği Ağrıları ve Bağ Yaralanmalarına Yaklaşım

Brakiyal Pleksus Yaralanmaları

Ortobiyoloji

Serebral Palsi

Nöropatik Ağrı

Osteoporoz

Osteoartrit

Bildiri Gönderimi

BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Bildiri Gönderim Son Günü: 30 Ekim 2023

Yazım Kuralları

Özetler sadece online bildiri sistemi ile kabul edilecektir.

Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

İsmin ilk harfi büyük, soyismin de tamamı büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır.

Örn: Ahmet TEMEL

Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet başlığının tümü büyük harfle yazılmalıdır.

Örn: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXX XXXX

Kısaltma açık adının yanında ilk kullanımda parantez içinde belirtilmelidir.

Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

Özetin tamamı, başlık adı, yazarlar adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Dikkat Edilecek Noktalar

Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.

Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.

Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Sisteme giriş yapıldığı halde sonlandırılmamış özetler kabul edilmeyecektir.

Bir yazar en fazla 2 bildiri sunabilecektir.


Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Hakemleri tarafından yapılacaktır. Kabul edilen bildirinin Sempozyum programında yer alması için Sözlü Sunum ise SUNUCU yazarın, Poster Sunum ise yazarlardan en az birinin sempozyum kaydı yaptırması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi ve Yeri:

Kongre, 11 – 13 Ocak 2024 tarihlerinde Ilıca Otel, Çeşme’de gerçekleştirilecektir.

Kongrenin Dili:

Kongrenin resmi dili Türkçe'dir.

Kayıt ve Danışma Hizmetleri:

Kayıt ve danışma masaları kongre süresince saat 08.00 – 20.00 arasında hizmet verecektir.

Davet Mektubu:

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan Sempozyum katılımcılarına, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.

Yaka Kartları:

Tüm katılımcıların toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında, poster alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürümesi ve güvenliği açısından gereklidir.

Katılım Sertifikası:

Sempozyuma kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası kongrenin son günü verilecektir.

Bildiri Gönderimi:

Bildiriler Online Bildiri Modülü (www.ftrortopedi.com) kullanılarak online olarak gönderilecektir. Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Stand ve Sergi Alanları:

Sempozyum süresince ilaç ve medikal firmalar ürünlerini kongre merkezinde kendilerine ayrılmış olan alanda sergileyecektir. Sergi alanı tüm kongre boyunca açık olacaktır.

Önemli Tarihler

ÖNEMLİ TARİHLER

Kongre Başlangıç Tarihi : 11 Ocak 2024
Kongre Bitiş Tarihi : 13 Ocak 2024
Kurslar : 11 Ocak 2024
Bildiri Gönderime Tarihi : 30 Ekim 2023
Erken Kayıt Tarihi : 01 Ekim 2023
Ara Dönem Kayıt Tarihi : 02 Ekim - 01 Kasım 2023
Geç Dönem Kayıt Tarihi : 02 Kasım 2023

Kayıt Konaklama

KAYIT KONAKLAMA

KAYIT BİLGİLERİ ONLINE KAYIT


Kayıt Ücretleri 01 Ekim 2023 ve Öncesi 02 Ekim – 01 Kasım 2023 Arası 02 Kasım 2023 Sonrası
Uzman 4.000 TL 5.000 TL 6.500 TL
Asistan 3.000 TL 4.000 TL 4.500 TL
Firma Temsilcisi 4.000 TL 5.000 TL 6.500 TL

Kayıt ücretlerine dâhil olan hizmetler;

 • Kayıt ücretine %20 KDV ilave edilecektir.
 • Kongre süresince alınan çay kahve molaları ve öğle yemekleri,
 • Tüm bilimsel oturum ve aktivitelere katılım hakkı,
 • Bilimsel ve ticari sergi alanlarına giriş hakkı,
 • Kongre dokümanları; çanta, program ve bildiri özetleri kitabı, yaka kartı, katılım sertifikası
 • Konaklamasız kayıt yaptıran katılımcılardan kayıt ücretine ek olarak günlük dış katılım bedeli talep edilecektir.

* Vergi kanunu değişikliklere tabidir. KDV'de değişiklik olması ve/veya yeni vergi eklenmesi durumunda değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.KONAKLAMA BİLGİLERİ


ILICA HOTEL 01 Ekim 2023 ve Öncesi 02 Ekim – 01 Kasım 2023 Arası 02 Kasım 2023 Sonrası
Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı
16.500 TL 13.000 TL 18.500 TL 15.000 TL 20.500 TL 17.000 TL

Konaklama ücretlerine dâhil olan hizmetler;

 • Konaklama ücretlerine %10 KDV ilave edilecektir.
 • Konaklama ücretlerine 3 gece (11 Ocak 2024 giriş, 14 Ocak 2024 çıkış) tam pansiyon konaklama ve kongre organizasyonu tarafından gerçekleştirilen aktiviteler dahildir.

* Vergi kanunu değişikliklere tabidir. KDV'de değişiklik olması ve/veya yeni vergi eklenmesi durumunda değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.DIŞ KATILIM BİLGİLERİ


 • Kongrenin tüm konaklama işlemlerinin Ege Kongre aracılığı ile yapılması zorunludur. Konaklama yapılmaması ya da farklı kaynaklar aracılığı ile kongre otelinde veya farklı bir otelden rezervasyon yapılması halinde kongreye katılım sağlayacak kişilerden günlük 1.900 TL + %20 KDV dış katılım bedeli kayıt ücretine ilave olarak talep edilecektir.

* Belirtilen ücret 09.00-18.00 saatleri arasında geçerlidir.İPTAL KOŞULLARI


 • • İptal talepleri yazılı olarak bildirilmelidir.
 • • 02 Kasım 2023 tarihine kadar bildirilen iptallerde ücretin tamamı iade edilecektir.
 • • 02 Kasım 2023’ den sonra yapılacak iptallerde iade yapılamaz. Ancak isim değişikliği kabul edilecektir.
 • * Tüm iade işlemleri Kongre bitimini takip eden ay içerisinde yapılacaktır.


BANKA HESAP BİLGİLERİ


Hesap Adı : Ege Üs Kongre Danışmanlık Turizm ve İnş. San. Tic. Ltd. Sti

Banka Adı : Türkiye İş Bankası Alsancak Şube (3401)

TL Hesap Numarası : 960532 IBAN : TR62 0006 4000 0013 4010 960532


* Ödemelerinizde mutlaka kayıt yaptırdığınız organizasyonun adını ve ödeme yapılan kişinin ismini belirtiniz.

İletişim

İLETİŞİM

Bilimsel Yazışma Adresi

Prof. Dr. Ebru Şahin

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • E-Posta :
  ebru.sahin@deu.edu.tr

Doç. Dr. Onur Başçı

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • E-Posta :
  dronurbasci@gmail.com

Organizasyon Sekretaryası

EGE KONGRE TURİZM ve ORGANİZASYON
 • Adres :
  Nevvar Salih İşgören Sokak Kültür Mah. No:1/4 D:1 Alsancak – İzmir
 • Telefon :
  0 232 464 13 51
 • E-Posta :
  ftrortopedi@egekongre.com